Analyse

1702 leverer en grundig analyse af jeres image og brand, som består af en diagnosticerering af; udfordringer, potentiale og historik. Kun ved at kende jeres kommunikative fortid kan vi ændre jeres kommunikative fremtid.

Det handler om at vide hvilket socialt digitalt aftryk I har, og at kende til hvilke narrativer, perceptioner og beskrivelser jeres image og brand består af.

♣ Hvilke kanaler og medier har I tidligere kommunikeret i og med?
♣ Hvordan agerer de brands som konkurrerer med jer og som man skal adressere?
♣ Hvilke temaer og logikker omgiver jer og hvilke målgrupper og segmenter opererer med konsekvens i jeres omverden?

Disse er nogle af de spørgsmål, vi stiller – og besvarer – som del af vores rådgivning til jer som klient.

Et udpluk af de analyser 1702 tilbyder er; vurdering af jeres digitale aftryk, digitale potentiale, budskabsanalyse, analyse of perceptionskløfter, temaanalyser, kanalanalyser, medieanalyser og målgruppeanalyser af både kvalitativ og kvantitativ karakter – og meget, meget mere.

Strategi

Udover analyse leverer vi Digital- og PR-strategier. Vi udarbejder strategier, hvad enten det handler om:

♣ Et konkret sub-brand, brand eller produkt, der skal lanceres
♣ Positionering af jeres virksomhed eller organisation
♣ Positionering af et event eller begivenhed

Vores Digital og PR strategier tager udgangspunkt i jeres eksisterende strategi og tager højde for de langsigtede målsætninger, som I måtte have. Strategien indarbejder relevante kommercielle muligheder og begrænsninger, og vi forstår og indarbejder de politiske rammevilkår, forbrugsmønstre og grundfortællinger, der måtte omgive jeres sektor og miljø.

Drejebog

Vores tredje hovedsøjle er Drejebogen. En typisk leverance vil indeholde en detaljeret drejebog, der specificerer, hvordan I kan nå jeres kommunikative Digitale og PR målsætninger. Skridt for skridt. Dag til dag. Ord for ord.

Drejebogen er ekstremt konkret. I den vil alle relevante elementer indgå, og den vil derfor have karakter af en hyper-detaljeret handlingsplan. Handlingsplanen vil indeholde de produkter og redskaber, der skal bringes i anvendelse på et operationelt plan, samt redskaber til hvordan, det strategiske greb skal udfoldes. Den vil ligeledes angive hvilke platforme, kanaler og medier, I skal anvende og hvordan med alt fra semantisk stil til konkrete tekster, kommunikative produkter og hovedbudskaber.

Vi er platform-, kanal- og medieneutrale. 1702’s strategi til jeres digitale kommunikation bringes i spil efter en grundig analyse af jeres behov og konkrete udfordring. Analysen afgør, om der skal arbejdes i f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, udviklede app’s, websider eller helt andre og mere traditionelle medier og kanaler.

Drejebogen besvarer alle spørgsmål og kan implementeres direkte med stor effekt.