Public Relation

Vores ene udgangspunkt er Public Relation - ofte forstået som strategisk kommunikation.

Der trækkes på erfaringer inden for klassisk kommunikation, såsom afsender-modtager- og kanalorganiseret kommunikation som kommunikation i og adresseret mod traditionelle massemedier. Desuden besidder temaet kompetencer inden for målgruppevurderinger, budskabsplatforme, identifikation og lukning af perceptionskløfter samt udvikling og rådgivning af hvordan brand og image skabes, vedligeholdes, og forbedres via Public Relation. Og dette gælder hvad enten det handler om en begivenhed, et produkt, en virksomhed eller en organisation.

Digital

Vores andet udgangspunkt er Digitalt. Digital er hos 1702 tidsligt og indholdsmæssigt anderledes i sin grundform fra PR.

Kompetent rådgivning inden for Digital kræver forståelse for og erfaringer med nutidige medier og kanaler, og en forståelse for hvordan kommunikation i dag skabes og udvikler sig. Digital er et resultat af en hastig teknologisk udvikling, hvor bl.a. sociale medier spiller en væsentlig rolle, men også en situation, hvor alt er foranderligt og hvor kommunikationshastigheden i medier og kanaler har resulteret i, at intet længere kan anses som stabilt. 1702 mener grundlæggende, at alle kommunikerende aktører må acceptere den nye situation. For 1702 er det ikke et valg at skulle forholde sig til Digital – alternativet eksisterer ganske enkelt ikke. Det er dog jeres valg om I vil determineres og styres af den teknologiske udvikling eller om I selv vil definere jeres nye digitale univers.

Samspil

Public Relation og Digital er adskilt teknologisk, systemisk og strukturelt set, men i en symbiose af 1702’s kommunikationsfilosofi mødes de to modpoler ideelt.

1702’s filosofi er baseret på troen om, at vores omverden består af kommunikation – og kun af kommunikation. At alt er kommunikation kan fremstå som en banal iagttagelse, men det har store implikationer for vores værktøjskasse og analytiske og strategiske rådgivning. At alt er kommunikation betyder givetvis, at enhver ekstern og intern kommunikation kan arbejde enten for eller imod jeres målsætning. Derudover har det den konsekvens, at dét I kommunikerer – hvor I kommunikerer det, hvordan I kommunikerer det, og hvem I kommunikerer det til – ultimativt skaber jeres identitet, som er den jeres omverden ser og handler ud fra. Vi mener derfor, at løsningen til at skabe, bygge, forsvare eller gendanne et image eller brand udelukkende findes i kommunikation.

Praksis

Vi praktiserer, hvad vi prædiker.

Efter mange års erfaringer har vi tilegnet os kompetencer og raffinerede redskaber inden for Digital og PR. Vi har set, hvad der virker. Med fiasko og succes oplevet på egne kroppe har vi fundet den effektfulde formel, som vi baserer vores rådgivning på. Når vi fremlægger en strategi - eksempelvis vejen til hvordan, I på jeres sociale platforme opnår 100.000+ dedikerede følgere – er det fordi, vi ved, hvad det kræver at skabe en digital massebevægelse i et sådant omfang.

Erfaringer

Gemt i vores erfaringsbank finder du med sikkerhed eksempler på opgaver, vores team har løst, og som kan bringes i anvendelse overfor netop jeres udfordring.

Vi er et team, der har arbejdet med brands af både international og lokal karakter, og som er erfarne operatører af traditionelle og elektroniske medier. Vi er klædt på til at kunne bygge jer en kommunikationsplatform, der varigt kan forandre jeres omdømme. Vores team tilfører 1702 dets DNA. De forbinder delene og tager jer fra A til B.